Välkommen till vår nya medlem från Costa Rica!

ProImagen- Futuropa Group är en organisation specialiserad på att marknadsföra Costa Rica som turistdestination i Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien. Medlemmarna i gruppen är dedikerade till att tillhandahålla information på flera språk, upprätthålla en hög kvalitetsstandard i sina tjänster och driva sina företag etiskt, både i sina relationer med turisten och deras affärspartners. Läs mer…