METROPOLITAN TOURING’s Finch Bay Eco Hotel har för tredje året förärats med  “South America’s Leading Green Hotel”, för sin konstanta strävan att utveckla ekologisk hållbarhet. Även koncernens  Mashpi Lodge  fick erkännande för sina miljösträvande insatser; “Ecuador’s Leading Green Hotel”.