I Nicaragua har arbetet på den nya ”Interoceanic Grand Canal” startats efter det kontrakt skrivits mellan staten och ett Hong Kongbaserat bolag. Kanalen skall förbinda Atlanten med Stilla Havet och bli kompliment/konkurrent till Panamakanalen.  Dess längd är beräknad till 278 km. och dess största bred blir 500 meter.

Kostnaden beräknas till 40-50 miljarder US och den skall vara klar inom 5 år!

Givetvis finns det kritiker; Panama-kanalen byggdes på 10 år och kostnaden fördubblades. Regeringen har ännu inte helt klart presenterat finansieringen och miljöorganisationer har uttryckt farhågor om Lake Nicaragua som är en del av kanalen och Centralamerikas stora vatten reservoar kan komma att utsättas för miljöskador. Nicaragua hävdar att landets BNP kan komma öka med mer än nära 10 % med den nya kanalen. Och samtidigt byggs både Panama – och Suez kanalerna ut, så är den nya kanalen ett bra projekt?

Framtiden får utvisa!