Galapagos

CSB News har en mycket populär TV-serie kallad ”The Royal Tour”, som startade med en resa med kung Abdullah i Jordanien 2002 och sedan utvecklats med ledande personligheter på resa i sina länder. Turen hade kommit till Ecuador och president Rafael Correa tog sig tid att fara runt i sitt land med reportern Peter Greenberg. Turen företogs före jordbävningen.

Presidenten betonade den stora betydelse turismen har och hans vision var att det skulle bli landets största industri redan 2020, alltså större än oljan, som idag dominerar.

Metropolitan Touring meddelar att Galápagos nu närmar sig torr-perioden(!), då vattnet blir några grader kallare och därmed ökar till gången på plankton och andra nyttigheter för djuren. Detta mynnar ut i frierier och parningslekar och man säger ”Galápagos has gone wild